email
 
 
 
Volledige outsourcing
Project managers
Ondersteuning
Trainingen
>> Meer..  
 
Project beheer is een kunst
Continuïteit
Bedrijfsethiek
Onze methodes
>> Meer..  
Onze Toegevoegde Waarde
 

Project management is een kunst

Continuïteit
Het tijdsaspect is van cruciaal belang bij projecten. Daarom kan ziekteverlof van een project manager het project danig schaden...
Wat gebeurt er indien een project manager het project verlaat? Wie neemt de taak over?
We lossen dit probleem van continuïteit op door het gebruik van een backup systeem. Elke project manager actief betrokken bij een project, werkt samen met een collega die het project op de voet volgt. Door wekelijkse vergaderingen en deelnames aan brainstorming sessies blijft de backup voldoende geïnformeerd. Zo kan hij of zij , indien nodig, het project op elk moment overnemen.

Bedrijfsethiek
- We aanvaarden enkel projecten, indien we over bekwame managers beschikken die deze projecten succesvol kunnen afronden.
- We hebben de "eTIC" label gekregen in januari 2005 (Waals Gewest).

Onze methodes
We volgen methodes die van toepassing zijn op allerlei projecten (PMI en/of PRINCE2).

Aangezien ons motto 'efficiëntie' is, overdonderen we onze klanten niet met stapels verslagen, documenten etc...Integendeel, we geven hen korte, duidelijke en overzichtelijke rapporten.